Kao što se može videti iz novog kataloga, na mašini za čišćenje 3000 napravljene su mnoge velike promene.

Uvođenjem ekskluzivne platforme, 3000 EU4, 3000 TIER3 i 3000 EURO6 imaće isti okvir i karakteristike.

Ovaj novi okvir, sa ažuriranom konstrukcijom podizanja, poboljšava mnoge karakteristike vozila za čišćenje:

visina deponije povećana na 1730mm
kapacitet rezervoara za vodu povećan je sa 380 na 400 litara
poboljšana motorna površina; radijatori i vazdušni filter motora sada su bolje zaštićeni za vrhunske performanse motora
Potpuno novi transport i kontejner za veći efikasni unutrašnji kapacitet i bolji kapacitet za utovar lakog materijala.
Ova ekskluzivna platforma standardno uvodi sa verzijama EU4 i TIER3, novi sistem vodosnabdevanja koji garantuje bolju efikasnost sistema za uklanjanje prašine, nova zadnja LED svetla i hidraulično otvaranje vrata kontejnera.

Sve tri verzije imaju Eunited PM10 sertifikat i u skladu su sa Direktivom EN15429 - 3.

Ova nova platforma takođe će najaviti predstavljanje COMBI verzije pre leta, sa superiornom rukom pomagača i dodatnim rezervoarom za vodu.